V tom nám pomáhá i dálkový přístup do Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou České republiky. Přístup do této evidence nám umožňuje zvolit efektivní postup vymáhání pohledávky s ohledem na aktuálně probíhající exekuční řízení.