Přečtěte si naše současná opatření ohledně COVID19:

Call

+420 776 382 220

E-mail

office@ak-podlesakova.cz

Advokátní kancelář - odměny

Advokátní kancelář

Odměna advokáta

Stanovení odměny a náhrady hotových výdajů je závislé na specifických okolnostech každého konkrétního případu a je sjednáváno individuálně, přičemž se přihlíží k hodnotě věci, obtížnosti věci, nutnosti využití cizího jazyka a k dalším specifikům případu. Za rychlé vyřízení věci se nezvyšuje cena za právní služby, je to pro mě samozřejmostí. Dle dohody je možné poskytnout právní služby i o
víkendech a po 20:00 hod večer za příplatek ve výši 100% základní hodinové
sazby.
 Cenu poskytovaných právních služeb nebo způsob jejího určení sjednávám vždy předem.

Nabízím následující varianty sjednání odměny za poskytování advokátních služeb:

1/ Smluvní odměna

Hodinová sazba – celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Přibližný odhad počtu hodin je klientovi vyčíslen před započetím s poskytováním právních služeb. Klientovi je účtován skutečně vynaložený čas za každou započatou čtvrthodinu.

Paušální částka za právní službu – odměna se stanoví paušální částkou za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby. Vhodná zejména pro komplexní právní servis poskytovaný obchodním korporacím nebo komplexní vyřízení transakce klienta (např. převod nemovitostí, jednání s katastrálním úřadem a související úkony). Měsíční paušální odměna hrazena advokátovi má své výhody zejména v úspornosti pro klienta, neboť je výrazně nižší než kdyby si sjednával právní zastoupení advokátem pro každý případ zvlášť nebo by právníka přijal do pracovního poměru.

2/ Mimosmluvní odměna

Pokud nebyla s klientem z jakéhokoliv důvodu sjednána smluvní odměna, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Další informace k odměně:
Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady, znalecké posudky apod.). U každého klienta je průběžně vedena časová specifikace poskytnutých právních služeb, tato specifikace je oddělitelnou přílohou každé vystavené faktury.
Právní služby jsou obvykle účtovány v měsíčním režimu zpětně. Při převzetí nové věci je požadována přiměřená záloha na právní služby, která je následně započtena vůči první vystavené řádné faktuře. V případě jednorázové konzultace se záloha nevyžaduje.