Přečtěte si naše současná opatření ohledně COVID19:

Call

+420 776 382 220

E-mail

office@ak-podlesakova.cz

Právní služby pro obchodní společnosti a podnikatele

Další právní služby

Advokátní úschovy peněz a listin

Nákup či prodej nemovitosti je finančně komplikovaná a do značné míry i riskantní operace. Kupující se vlastníkem domu či bytu stává až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Pokud by katastr vklad nového vlastnického práva nezapsal a kupující už prodávajícímu předal peníze, mohl by se zájemce o nemovitost dostat do problémů, jak zaplacené peníze dostat zpět. Kdyby prodávající nespolupracoval, mohl by se kupující obrátit na soud, ale to je při rychlosti řešení soudních sporů poměrně zdlouhavý proces. Podobným případům lze snadno zabránit. Jednoduchým nástrojem, kterým lze provést transakci, při níž nedochází k okamžité účinnosti smluv, je úschova peněz u advokáta. Při úschově peněz složí jedna strana (kupující) peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy (zpravidla zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí), jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran.

Úschova peněz je realizována v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, na základě písemné smlouvy o úschově uzavřené mezi advokátem a klientem.

Ověřování podpisů

Ověřený podpis má stejnou váhu jako podpis ověřený notářem nebo obecním úřadem vedoucím matriku. Za ověření podpisu si účtujeme 30 Kč za jeden podpis (při současném zhotovení kupní nebo darovací smlouvy je ověřování podpisů zdarma)

Včasná rada advokáta šetří Váš čas i peníze

Hledáte také právní služby pro fyzické osoby?